1. HENKILÖLLISYYSTODISTUS

Tietoyhteiskunnan palveluja (LSSI) koskevan lain säännösten mukaisestiphonesphones.net-käyttäjille ilmoitetaan, että tämän verkkosivuston omistus kuuluu yksinomaan ONLINE MOBILE LIMITED:lle (jäljempänä TARJOJA), jonka kotipaikka on RM 7B, ONE CAPITAL PLACE, 18, LUARD ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, ja rekisteröintinumero on: 2909503.

2. KOHDE

Nämä käyttöehdot säätelevät pääsyä, navigointia ja käyttöä tälle verkkosivustolle huolimatta siitä, että palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa sen esitystapaa, kokoonpanoa ja sisältöä samoin kuin pääsyn ja / tai käytön edellytyksiä. Sivuston sisällön käyttö ja käyttö sen muutosten voimaantulon jälkeen merkitsee niiden hyväksymistä.

Tiettyyn sisältöön pääsyyn ja tiettyjen palvelujen käyttöön voidaan kuitenkin asettaa tiettyjä erityisehtoja, jotka joka tapauksessa esitetään selvästi ja käyttäjien on nimenomaisesti hyväksyttävä. Nämä erityisehdot voivat korvata, täydentää tai tarvittaessa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tässä määriteltyjä ehtoja kokonaan tai osittain julkaisemalla muutokset samalla tavalla, jolla nämä käyttöehdot ilmestyvät, tai minkä tahansa tyyppisen viestinnän avulla, joka on osoitettu käyttäjille.

Samoin tiedotamme käyttäjille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotka liittyvät verkkosivuston kautta paljastettuun sisältöön, logoihin ja käytettyihin tuotemerkkeihin, sekä palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuviin vastuisiin.

Näiden käyttöehtojen tulkintaa varten ymmärrämme, että henkilöstä tulee käyttäjä sillä hetkellä, kun hän hyväksyy verkkosivustolla esitetyt käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt, hänelle riittää, että hän käy siellä.

3. LIITTYMINEN JA REKISTERÖINTI

Pääsy verkkosivuston sisältöön on täysin ilmaista, huolimatta siitä, että tietyt osiot tai erityiset palvelut vaativat sen käyttöä ja nauttivat jonkin verran taloudellisen summan maksamisesta, joista käyttäjälle on joka tapauksessa tiedotettava asianmukaisesti ja että hänen on hyväksy nimenomaisesti nauttia niistä.

Pelkkä verkkoon pääsy ei vaadi rekisteröintiä. Ostoksillesi kautta tulee tehdä tilauksia. Tätä varten käyttäjän on rekisteröidyttävä, missä sinun on annettava kaikki oikeat ja totuudenmukaiset tietosi, koska vain niin pystymme käsittelemään mahdolliset tilaukset, jotka tehdään tulevaisuuden kannalta, sekä hallita liikesuhdetta käyttäjän kanssa oikein.

Rekisteröinnin yhteydessä antamasi henkilötietoja hallinnoidaan tietosuojakäytäntöjemme määräysten mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa ole vastuussa käyttäjien toimittamien rekisteröintitietojen todenmukaisuudesta, joten kukin heistä on yksin vastuussa mahdollisista seurauksista, virheistä ja virheistä, jotka voivat johtua tietojen laadun puutteesta.

Alaikäisten pääsy verkkosivustoon on kielletty. Jos alaikäinen käyttää sivustoa ja rekisteröi sen, oletetaan kuitenkin, että pääsy on tehty heidän vanhempiensa, huoltajiensa tai laillisten edustajiensa etukäteen ja nimenomaisella luvalla, huolimatta siitä, että palveluntarjoaja pidättää oikeuden suorittaa niin monta tarkistaa sopivaksi katsomansa.

3.1. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖITTÄMISEN VAATIMUKSET

On olennaista, että on mahdollista rekisteröidä yli 18 (18) vuoden ikäiseksi käyttäjäksi ja toimittaa kaikki vaadittavat tiedot ja luokitella pakolliseksi.

Samoin rekisteröity käyttäjä olettaa, että käyttäjätili on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää.

Käyttäjän on luotava henkilökohtainen ja siirtämätön salasana palveluntarjoajan jatkuvasti vahvistamien luotettavuutta ja monimutkaisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti. Käyttäjän luomalla salasanalla on rajoittamaton väliaikainen voimassaolo.

Jos käyttäjä valitsee salasanan, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia palveluntarjoajassa hyväksytyn ja voimassa olevan salasanakäytännön mukaisesti, käyttäjälle ilmoitetaan tästä rikkomuksesta ja ehdoista, jotka salasanan on täytettävä, jotta ne voitaisiin käyttää voimassa, asianomainen osapuoli palveluntarjoajan käyttäjärekisterissä.

Palveluntarjoajalla on kuitenkin tarvittavat toiminnot, jotta käyttäjä, ilmoittamalla palveluntarjoajalle etukäteen, voi vaihtaa salasanansa, kun hän katsoo sen sopivaksi esimerkiksi siksi, että epäilee tai on jatkuvaa, että salasanan luottamuksellisuus on tapahtunut.

Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Käyttäjä sitoutuu käyttämään huolellisesti salasanaansa ja pitämään sen salassa, välittämättä sitä millekään kolmannelle osapuolelle tai palveluntarjoajalle. Tämän seurauksena käyttäjät ovat vastuussa palveluntarjoajan rekisteröimiksi käyttäjiksi valitsemien tunnisteiden ja / tai salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja luottamuksellisuudesta. He sitoutuvat olemaan antamatta niiden käyttöä väliaikaisille tai pysyville kolmansille osapuolille tai estävän pääsyn ulkopuolisille. Käyttäjän vastuulla on laittoman kolmannen osapuolen verkkosivun laiton käyttö, joka käyttää salasanaa tähän tarkoitukseen käyttäjän käyttämättömän käytön tai kadonneen vuoksi.

Edellä esitetyn perusteella käyttäjän velvollisuutena on ilmoittaa palveluntarjoajalle välittömästi kaikista tapahtumista, jotka sallivat tunnisteiden ja / tai salasanojen väärän käytön, kuten varkaus, katoaminen tai luvattoman käytön niihin, jatkaakseen tapahtumaa. välitön peruutus. Siihen saakka, kun tällaisista tapahtumista ilmoitetaan, palveluntarjoaja on vapautettu kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tunnisteiden tai salasanojen väärinkäytöstä luvattomien kolmansien osapuolten toimesta.

Lopuksi palveluntarjoaja ilmoittaa sinulle, että oston oikein toteuttamiseksi tarvitaan tietyt saman käsittelemiseen tarkoitetut tiedot, kuten ostajan osoite, todelliset tiedot, yhteyspuhelinnumero ja maksutavat.

3.2. ALAS REKISTERÖITTY KÄYTTÄJÄ

Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää peruuttamistaan verkkosivulta vain pyytämällä sitä kirjallisella viestinnällä sähköpostitse support@thephones.net; ilmoittamalla käyttäjänimesi ja tietyn palvelun, josta haluat peruuttaa tilauksen.

Joka tapauksessa, kun peruutus on tehty, käyttäjä voi pyytää uutta rekisteröintiä, jättäen palveluntarjoajan oikeuden olla estämättä mainittua rekisteröintiä erityisissä tapauksissa, joita kutsutaan ”Verkkosivuston käytön sääntöjä” koskevassa lausekkeessa, tai jos kyseessä on ristiriita tai kiista osapuolet, joka on ratkaistava tai joka on päättynyt käyttäjän virheen tai huolimattomuuden tunnustamiseen ja / tai vahingoittumiseen palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille ja osakkuusyrityksille tai sen käyttäjille, asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille.

4.TEOLLISUUDEN JA TEOLLISUUDEN OIKEUDET

Palveluntarjoaja on omistaja tai tarvittaessa hänellä on vastaavat lisenssit verkkosivuston teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämisoikeuksiin, samoin kuin kaikkiin sen tarjoamiin sisältöihin, mukaan lukien itse alusta, tekstit, valokuvat tai piirrokset, logot , tuotemerkkejä, grafiikkaa, malleja, käyttöliittymiä tai muuta tietoa tai sisältöä ja sen kautta saatavissa olevia palveluita.

Missään tapauksessa ei ymmärretä, että käyttäjän pääsy verkkosivustolle, selaaminen ja käyttö taikka sen kautta tarjottujen tuotteiden tai palveluiden käyttö, hankinta ja / tai sopimusten tekeminen merkitsee tällaisen luopumista, lähettämistä, lisenssiä tai kokonaan tai osittain luovuttamista tarjoajan oikeudet. Käyttäjällä on oikeus käyttää verkkosivuston sisältöä ja / tai palveluita tiukasti kotimaisessa ympäristössä ja vain näiden käyttöehtojen mukaisesti tarjottujen palvelujen nauttimiseen.

Viittaukset rekisteröityihin tavaramerkkeihin tai kauppanimiin tai muihin tunnusmerkkeihin, riippumatta siitä, ovatko palveluntarjoajat tai kolmansien osapuolien yritykset omistamia, implisiittisesti kieltää niiden käytön ilman palveluntarjoajan tai sen laillisten omistajien suostumusta. Missään vaiheessa, ellei nimenomaisesti toisin mainita, Web-sivuston ja / tai sen sisällön käyttö, selaaminen tai käyttö antaa käyttäjälle minkään oikeuden siihen sisältyviin erillisiin merkkeihin.

Kaikki verkkosivuston sisällön ja / tai palveluiden immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet pidätetään, ja erityisesti on kiellettyä muokata, kopioida, jäljentää, julkisesti kommunikoida, muuntaa tai jaella millään tavalla ja missä tahansa muodossa koko tai osa verkkosivustolla olevasta sisällöstä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, jos vastaavien oikeuksien haltijalta ei ole tarvittaessa etukäteen annettua nimenomaista ja kirjallista lupaa.

Samoin on kielletty tukahduttaa tai manipuloida tekijänoikeuksia tai muita hyvityksiä, jotka tunnistavat käyttäjän verkkosivustolta löytämän sisällön oikeuksien haltijat, samoin kuin tekniset suojauslaitteet, sormenjäljet tai suojausmekanismit tai tiedot, jotka on sisällytetty verkkosivustolla tarjottava sisältö.

Jos käyttäjä lähettää kaikenlaista tietoa palveluntarjoajalle minkä tahansa tähän tarkoitukseen mahdollistetun kanavan kautta, käyttäjä vakuuttaa, takaa ja hyväksyy, että hänellä on oikeus tehdä niin vapaasti, että mainittu tieto ei loukkaa mitään immateriaalioikeutta oikeutta, teollista, liikesalaisuutta tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia, ja että mainitut tiedot eivät ole luottamuksellisia tai haitallisia kolmansille osapuolille.

Käyttäjä tunnustaa vastuun ottamisen ja jättää palveluntarjoajalle vahingoittumattomana viestinnän, jonka hän antaa henkilökohtaisesti tai hänen nimissään, saavuttaen mainitun vastuun rajoittamatta sen tarkkuutta, laillisuutta, omaperäisyyttä ja omistajuutta.

Jos käyttäjä on tietoinen laitonta, laitonta, lakien vastaista tai teollis- ja / tai teollisoikeuksien loukkaamista koskevasta asiasta, hänen on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen support@thephones.net. se voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Samoin jos käyttäjän tai kolmannen osapuolen mielestä palveluntarjoajan omistama jokin verkkosivuston sisältö loukkaa heidän immateriaalioikeuksiaan ja / tai teollisoikeuksiaan, samoin kuin kaikkia muita oikeuksia, heidän on lähetettävä viesti, joka support@thephones.net seuraavilla tiedoilla:

-Kantajan tai tämän laillisen edustajan henkilöllisyystiedot ja yhteysvälineet.

-Asiakirjat, jotka todistavat sinun aseman väitettyjen loukkausten haltijana.

-Yksityiskohtainen tieto palveluntarjoajan väitetysti loukkaamista oikeuksista sekä tarkka sijainti verkkosivustolla..

- Kantajan nimenomainen vakuutus siitä, että sisältöä on käytetty ilman väitettyjen loukkausten omistajan suostumusta.

5. LINKIT

5.1. LINKIT MUIHIN WEB-SIVUIIN

Jos linkkejä muihin verkkosivustoihin näytetään verkkosivustolla eri painikkeiden, linkkien, bannerien tai upotetun sisällön kautta, palveluntarjoaja ilmoittaa, että niitä hallinnoivat suoraan kolmannet osapuolet, joilla ei ole tarjoajaa tai inhimillisiä tai teknisiä keinoja oppia aiemmasta lomakkeesta ja / tai hallita ja / tai hyväksyä kaikki tiedot, sisältö, tuotteet tai palvelut, joita tarjoavat muut alustat, joihin linkkejä voidaan muodostaa verkkosivustolta.

Tämän seurauksena palveluntarjoaja ei voi ottaa vastuuta mistään alustan tai verkkosivun liittyvistä seikoista, joihin linkki verkkosivustolle voidaan muodostaa, erityisesti esimerkin avulla ja rajoittamatta sen toimintaa, pääsyä, tietoja, tietoja, tiedostoja, tuotteiden ja palveluiden laatua ja luotettavuutta, omia linkkejä ja / tai mitä tahansa sen sisältöä yleensä.

Tässä mielessä, jos käyttäjillä oli tosiasiallinen tieto siitä, että näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen kautta suoritetut toimet ovat laittomia tai rikkovat moraalia ja / tai yleistä järjestystä, heidän on välittömästi ilmoitettava siitä palveluntarjoajalle voidakseen jatkaa heille pääsylinkin poistamista, toiminta, joka suoritetaan mahdollisimman nopeasti.

Joka tapauksessa minkään tyyppisen linkin luominen verkkosivustolta toiselle kolmannen osapuolen verkkosivustolle ei tarkoita, että palveluntarjoajan ja kyseisestä kolmannen osapuolen verkkosivustosta vastaavan henkilön välillä olisi minkäänlaista suhdetta, yhteistyötä tai riippuvuutta.

5.2. LINKIT TOIMITTAJAKANNELIIN MUISSA PLATFORMISSA JA SOSIAALISISSA VERKOSSA

Palveluntarjoaja asettaa käyttäjien saataville erilaisten työkalujen ja sovellusten välityksellä linkitysvälineet, joiden avulla käyttäjät pääsevät käyttämään verkkosivuston kanavia ja sivuja, joita palveluntarjoaja ylläpitää eri alustoilla ja sosiaalisissa verkostoissa, jotka kuuluvat kolmansien osapuolten omistukseen ja / tai hallinnointiin (esim. Facebook, Twitter , Pinterest, Google+ jne.). Näiden linkkien sisällyttäminen verkkosivustoon on ainoa tarkoitus tarjota käyttäjille pääsy näihin kanaviin eri alustoilla ja sosiaalisissa verkostoissa.

Näiden sovellusten perustaminen ei tarkoita minkäänlaista yhteyttä palveluntarjoajan ja linkitetyn alustan omistajan, valmistajan tai jakelijan välillä eikä sen sisällön ja / tai palvelujen tarjoajan hyväksymistä ja hyväksyntää sen ollessa sen omistaja, valmistaja tai jakelija, joka vastaa niistä yksin.

Palveluntarjoaja ei missään tapauksessa jaa Facebookin, Twitterin tai muun sosiaalisen verkoston kanssa, että kaikenlainen käyttäjän käyttäjiä koskeva yksityinen tieto sisällytetään tulevaisuudessa, koska sen ainoa tarkoitus on määritelty näissä käyttöehdoissa sekä yksityisyyden suojassa. Verkkosivun käytäntö. Tässä mielessä kaikki tiedot, jotka käyttäjä itse haluaa antaa näille alustoille, ovat hänen omalla vastuullaan, elleivät tarjoaja osallistu mainittuun prosessiin.

Näiden sovellusten aktivointiin ja käyttöön voi liittyä käyttäjän tunnistaminen ja todentaminen (kirjautuminen / salasana) vastaavilla alustoilla, täysin verkkosivuston ulkopuolella ja palveluntarjoajan valvonnan ulkopuolella. Pääsyäkseen mainittuihin ulkoisiin verkkoihin käyttäjä siirtyy ympäristöön, jota palveluntarjoaja ei hallitse, joten palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta mainittujen ympäristöjen turvallisuuskonfiguraatiosta.

Koska palveluntarjoajalla ei ole hallintaa näillä kanavilla ylläpidettävää sisältöä, käyttäjä myöntää ja hyväksyy, että palveluntarjoaja ei ota vastuuta sisällöstä tai palveluista, joita käyttäjä voi käyttää kyseisillä sivuilla, tai mistään sisällöstä, tuotteista, palveluista, mainonta tai muu siinä saatavilla oleva materiaali. Tästä syystä käyttäjän on noudatettava erityistä varovaisuutta linkitetyissä kanavissa olevien tietojen, sisällön ja palveluiden sekä niiden omien tai kolmansien osapuolien tietojen arvioinnissa ja käytössä, jotka hän haluaa jakaa mainituissa kanavissa.s.

6. SIVUSTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Se ei ole sallittua, ja siksi sen seurauksista vastaa yksin käyttäjä, verkkosivuston käyttö tai käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin, taloudellisella tarkoituksella tai ilman sitä. Erityisesti ja ilman seuraavan luettelon ehdottomuutta, se on kielletty:

1) Käytä verkkosivustoa millään tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoja, keskeytyksiä, tehottomuuksia tai virheitä sen toiminnassa tai kolmannen osapuolen tietokoneessa;

2) Käytä verkkosivustoa virusten, haittaohjelmien tai muiden haitallisten ohjelmien tai tiedostojen lähettämiseen, asentamiseen tai julkaisemiseen;

3) Käytä verkkosivustoa henkilötietojen keräämiseen muilta käyttäjiltä;

4) Käyttää verkkosivustoa laittomasti, vilpittömästi, moraalin ja yleisen järjestyksen vastaisesti;

5) Rekisteröityä verkkosivuston kautta väärin henkilöllisyydellä, syrjäyttämällä kolmannet osapuolet tai käyttämällä profiilia tai suorittamalla muita toimia, jotka voivat hämmentää muita käyttäjiä viestin alkuperän identiteetistä;

6) Minkä tahansa verkkosivun osan, muiden verkkosivustoihin liitettyjen järjestelmien tai verkkojen, palveluntarjoajan palvelimien tai verkkosivuston kautta tarjottavien palvelujen käyttö ilman lupaa piraatin tai väärentämisen, salasanan noutamisen tai muiden laittomien keinojen avulla.;

7) Rikkoa tai yrittää rikkoa verkkosivuston tai siihen kytketyn verkon suojaus- tai todennustoimenpiteitä tai verkkosivustolla tarjottavan sisällön luontaisia suojaus- tai suojaustoimenpiteitä;

8) Suorita kaikki toimet, jotka aiheuttavat suhteetonta tai tarpeetonta kylläisyyttä verkkosivuston infrastruktuurissa tai palveluntarjoajan järjestelmissä tai verkoissa sekä verkkosivustoon kytketyissä järjestelmissä ja verkoissa; tai

9) Estä verkkosivuston tai sen kaikkien toimintojen kautta saatavana olevan tapahtuman, kilpailun, myynninedistämisen tai muun toiminnan normaali kehitys joko muuttamalla tai yrittämällä muuttaa, laittomasti tai jollain muulla tavalla niiden pääsyä, osallistumista tai toimintaa, tai väärentämällä niiden tuloksena ja / tai vilpillisten osallistumismenetelmien avulla, millä tahansa menettelyllä ja / tai käytännössä, joka rikkoo tai rikkoi millään tavalla näitä käyttöehtoja.

Jos käyttäjä rikkoo jotakin aikaisemmista velvoitteista, palveluntarjoaja voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, joita laki kattaa, ja käyttäessään oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan, ja se voi johtaa loukkaavan tilin poistamiseen tai sulkemiseen. käyttäjälle ilman mahdollisuutta korvausta aiheutuneista vahingoista.

7. VASTUU JA TAKUUT

Palveluntarjoaja ei voi taata ehdottomasti kaikkien verkkosivustojen tietojen ja / tai palvelujen luotettavuutta, hyödyllisyyttä tai todenmukaisuutta eikä sen kautta saatujen asiakirjojen hyödyllisyyttä tai todenmukaisuutta.

Näin ollen palveluntarjoaja ei takaa eikä ole vastuussa: (i) verkkosivuston sisällön jatkuvuudesta; (ii) virheistä puuttuu mainitussa sisällössä; (iii) virusten ja / tai muiden haitallisten komponenttien puuttumista verkkosivustolla tai sitä toimittavalla palvelimella; (iv) verkkosivuston haavoittuvuus ja / tai mahdotonta rikkoa siinä toteutettuja turvatoimenpiteitä; (v) verkkosivuston sisällön hyödyllisyyden tai suorituskyvyn puute; ja (vi) vahingot tai menetykset, jotka itselleen tai kolmannelle osapuolelle on aiheuttanut henkilö, joka rikkoo palveluntarjoajan verkkosivustolle asettamia ehtoja, sääntöjä ja ohjeita tai verkkosivuston turvajärjestelmien rikkomista.

Palveluntarjoaja kuitenkin ilmoittaa ryhtyneensä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisuuksiensa ja tekniikan tason puitteissa verkkosivuston toiminnan takaamiseksi ja järjestelmävirheiden minimoimiseksi sekä teknisestä että teknisestä näkökulmasta. verkkosivustolla julkaistusta sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei takaa kolmansien osapuolien verkkosivuston kautta tarjoaman sisällön laillisuutta, luotettavuutta ja hyödyllisyyttä. Jos käyttäjä on tietoinen laitonta, laitonta, lakien vastaista tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa, hänen on ilmoitettava siitä palveluntarjoajalle viipymättä, jotta se voi jatkaa asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa verkkosivustolla sen ulkopuolisista lähteistä julkaistujen tietojen todenmukaisuudesta, eheydestä tai päivityksestä eikä muista alustoista, joihin se on linkitetty verkkosivustolta. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta hypoteettisista vahingoista, jotka voivat johtua edellä mainittujen tietojen käytöstä.

Joka tapauksessa palveluntarjoaja pidättää oikeuden keskeyttää, muuttaa, rajoittaa tai keskeyttää joko väliaikaisesti tai lopullisesti Verkkosivuston palvelujen sisällön, ennakkoilmoituksen käyttäjille, jotka rikkovat mitä tahansa näissä käyttöehdoissa annettuja säännöksiä, ilman että käyttäjä voi vaatia korvausta tästä syystä.

8. SIVUSTON KESKEYTYMINEN

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden keskeyttää, muuttaa, rajoittaa tai keskeyttää joko väliaikaisesti tai pysyvästi pääsyn, navigoinnin, käytön, majoituksen ja / tai lataamisen Verkkosivuston palvelujen sisällölle ja / tai käyttöön, etukäteen ilmoittamalla tai ilman sitä. , käyttäjille, jotka rikkovat mitä tahansa näissä käyttöehdoissa esitettyjä säännöksiä, ilman että käyttäjä voi vaatia korvausta tästä syystä.

9. LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA

Henkilötietojen suojaamisesta 13. joulukuuta annetun orgaanisen lain nro 15/1999, annettu 13. joulukuuta, sekä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaassa liikkuvuudessa sekä direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoaminen, kaikkia verkkosivuston käytön aikana annettuja luonteeltaan henkilöstöä koskevia tietoja käsitellään tietosuojakäytännön säännösten mukaisesti, jotka kaikkien käyttäjien on nimenomaisesti hyväksyttävä voidakseen käyttää ja rekisteröityä järjestelmään.

10. YLEINEN

Eri lausekkeiden otsikot ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta, tarkenna tai laajenna näiden käyttöehtojen tulkintaa. Samoin palveluntarjoaja voi muuttaa tässä määriteltyjä ehtoja kokonaan tai osittain julkaisemalla muutokset samalla tavalla, jolla nämä käyttöehdot ilmestyvät, tai minkä tahansa tyyppisen viestinnän avulla, joka on osoitettu käyttäjille.

Näiden käyttöehtojen väliaikainen voimassaoloaika on siis samanlainen niiden altistumisen ajankohdan kanssa, kunnes niitä muutetaan kokonaan tai osittain, jolloin muutetut käyttöehdot tulevat voimaan.

Huolimatta mahdollisten erityisehtojen säännöksistä, palveluntarjoaja voi lopettaa, keskeyttää tai keskeyttää milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta pääsyn verkkosivuston sisältöön ilman, että käyttäjä voi vaatia korvausta. Mainitun sukupuuton jälkeen näissä käyttöehdoissa aiemmin mainitut kiellot sisällön käytöstä pysyvät voimassa.

Lisäksi, jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, palveluntarjoaja voi keskeyttää tai peruuttaa profiilinsa automaattisesti ja ilman ennakkoilmoitusta, eikä missään tapauksessa tällainen keskeyttäminen tai peruuttaminen anna käyttäjälle oikeutta mihinkään korvaukseen. Näitä tarkoituksia varten palveluntarjoaja ilmoittaa, että hän voi ilmoittaa asiasta ja tehdä yhteistyötä ajoissa toimivaltaisten poliisin ja oikeusviranomaisten kanssa, jos hän havaitsee voimassa olevan lainsäädännön rikkomuksia tai epäilee minkään rikoksen tekemistä.

Palveluntarjoajan tarjoamien tuotteiden ja / tai maksupalvelujen urakointia säännellään kunkin tätä tarkoitusta varten tarjotun palvelun yleisillä ja / tai erityisillä ehdoilla. Voit tarkistaa yleiset ostoehdot seuraavasta linkistä: Yleiset myyntiehdot.

Jos näissä käyttöehdoissa ja verkkosivuston kunkin palvelun erityisissä olosuhteissa on eroa, viimeksi mainitun säännökset ovat etusijalla..

Jos jokin tuomioistuin, tuomioistuin tai toimivaltainen hallintoelin julistaa tämän käyttöehtojen jonkin säännöksen kokonaan tai osittain mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen mitättömyys tai soveltamatta jättäminen ei vaikuta näiden käyttöehtojen jäljellä oleviin säännöksiin. .

Se, että palveluntarjoaja ei ole käyttänyt tai toteuttanut näihin käyttöehtoihin sisältyviä oikeuksia tai määräyksiä, ei tarkoita luopumista niistä, ellei teidän ole hyväksynyt asiaa tai kirjallista sopimusta.

11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTAINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Edellyttäen, että tätä tarkoitusta varten voimassa olevat määräykset tarjoavat osapuolille mahdollisuuden siirtyä tietylle lainkäyttöalueelle kaikista tällä verkkosivustolla johdettuista tai niihin liittyvistä riita-asioista, sovelletaan oikeudenkäynnin ajankohtana voimassa olevaa Espanjan lainsäädäntöä, ja me toimittaa tuomioistuimille ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimille sekä tarvittaessa kuluttajavälitystuomioistuimille tai vastaaville kuin ne, jotka olemme liittäneet riidan ajankohtana.

Voit lähettää vaatimuksia palveluidemme käytöstä lähettämällä postitse sähköisessä tai fyysisessä osoitteessa, joka on ilmoitettu "Tunnistaminen" -osiossa, sitoen meitä etsimään jatkuvasti sovintoratkaisun konfliktiin.

Päivitetty: 26. heinäkuuta 2019.

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Tai Reset password